På jakt med hunden


Med en eller hunder i familien er det ikke til å unngå at det blir en del utendørsaktivitet i løpet av året. Med en hund av jakttype trengs det ofte enda litt mer aktivitet for at hunden skal få nok mental stimulans, og dersom man har muligheten kan det være hyggelig for både hund og eier å gå på jakt sammen.

Working Gundog retrieving a pheasant

Tenk over valget

Det finnes mange ulike former for jakt med hund, og hvilken hundetype man har vil bestemme i høy grad hvilken type jakt man kan drive med. For de med cocker spaniel er det fulge- og småviltjakt som er mest aktuelt, ettersom spanielen er en støtende og apporterende jakthund. Dersom man ønsker å bruke hunden til jakt er det lurt å tenke på dette allerede når man velger valp. Temperament og type har mye å si for hvorvidt hunden kommer til å bli en god jakthund, og det kan også være lurt å sette i gang trening for jakt tidlig i hundens «utdannelse».

Familie og jakt

I dag kan man få litt mindre jaktinstinkt i hunder som er avlet for å være gode familie- og utstillingshunder, men et slikt instinkt er vanskelig å avle helt bort, og det er derfor mulig å få en hund som funger ypperlig som familiehund samtidig som den er en solid jakthund. Det er viktig å tenke på at disse jakthundrasene ofte har et sterkt behov for aktivitet, og at de trenger mental så vel som fysisk stimulans. Med et sterkt apporteringsinstinkt vil cocker spanielen også ha gode egenskaper for aktiviteter som innebærer apport utenfor jakt.

Måten man jakter på med en cocker spaniel er at hunden skal skremme frem byttet innenfor jegerens skuddhold. Etter at viltet er skutt kan hunden så finne viltet og bringe det tilbake til jegeren. Denne jaktmetoden fungerer godt for mange ulike typer vilt, som for eksempel and, hare og rype. En jakthund må nødvendigvis ha en del trening for å fungere optimalt, men dette kan være morsom og viktig tid, hvor hund og eier kan knytte bånd og bli bedre kjent, så vel som at treningen har direkte bruksverdi.